Home

Via stevige verbindingen naar de top
Via stevige verbindingen naar de top

De Steiger organisatieadvies is een samenwerkingsverband van professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, risicomanagement, procescontrol, kwaliteitsmanagement en samenwerkingsvraagstukken. Wij bieden oplossingen voor organisatie- en managementvraagstukken. Wij zetten uw organisatie in de steigers. Symbool voor een stevige constructie in verander-, groei- of saneringssituaties.

 

'Uitzicht door Inzicht', is het leidend motief voor ons handelen met als doel het verbeteren van de organisatorische, customer en financiële performance van uw organisatie of project. Wij bieden dit in de vorm van organisatieadvies, interim-management, procesbegeleiding, projectleiding en persoonlijke coaching.

   

De laatste jaren voeren wij in toenemende mate opdrachten uit op de volgende terreinen:

  • Lean en zelfsturing;
  • procesgeoriënteerde structuur en werkwijzen;
  • klantenmanagement en in bredere zin, stakeholdersmanagement;
  • inrichten, verbeteren en in control krijgen van de nieuwe structuur, processen en teams na een grote organisatiewijziging (reorganisatie of fusie);
  • overnamebegeleiding als er meer te doen staat dan financiële en juridische aspecten;
  • samenwerkingsvraagstukken en begeleiding bedrijfsopvolging in familiebedrijven.

Onze adviseurs, interimmanagers en projectleiders hebben zelf managementervaring opgedaan in de sectoren waarvoor wij werken. Proactief handelen kenmerkt hun stijl van werken, bij het realiseren van uw doelen.

  

Wij onderschrijven de gedragscode van de orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Integriteit, deskundigheid en zorgvuldigheid zijn waarden waar wij in het bijzonder aan hechten.